Rene Guillaume Henri Smits

15.04.1925 - 24.03.2010
Antwerpen

Belgisch kunstenaar, beeldhouwer, tekenaar, graficus.

 • 1925 tot 1939
  Geboren op 15 april 1925, als middelste van elf kinderen. Groeide op in Edegem en volgde reeds vanaf zijn 12de tekenlessen in Mortsel bij graficus Casimir Heymans en bij kunstschilder Jozef Vinck. Zijn grootvader langs moeders zijde was een befaamde graveur die prachtige monogrammen in zilver en goud graveerde.
 • 1939 tot 1943
  Slechts 14 jaar oud, leerling tekenen en grafiek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Antwerpen. Zijn tekenleraren daar waren beeldhouwer Pol Van Esbroek, en de kunstschilders Albert en Carlo De Roover, R. Leclerq en Alfons Van Beurden. Bij beeldhouwer Frans Claessens leerde hij boetseren, hout- en steenkappen.
 • 1942
  Leerling boetseren naar naakt model bij beeldhouwer Arthur Dupont. Leerjongen op de werkplaats van beeldhouwer Edward Verijcken.
 • 1943 tot 1950
  Aan het Nationaal Hoger Instituut (NHI) te Antwerpen tekent hij onder leiding van de schilders Julien Creytens, Alfons Van Dijck en Jan Vaerten. Op het atelier beeldhouwen werkt hij aanvankelijk onder leiding van beeldhouwer Ernest Wijnants, later onder leiding van beeldhouwer Henri Puvrez die hij als zijn echte leraar ervaart. In 1945 behaalt hij de Vanlerius Prijs.
 • 1946
  Hij schildert expressionistische gouaches als decor voor het amateurtoneel.
 • 1948
  Bekomt een Godecharles-reisbeurs die hem toelaat gedurende vijf maanden door Italië te reizen en een maand in de Cité Universitaire te Parijs te verblijven.
 • 1950-1951
  De tot dan toe uitgestelde militaire dienstplicht.
 • 1950, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1974
  In 1950 uitgenodigd door architect Léon Stynen op de eerste Middelheim Openluchttentoonstelling. Tot in 1974 zal Rene Smits telkens deelnemen aan die befaamde Internationale Middelheim Biënnales.
 • 1954
  In de zomer van 1954 huwde hij met Caroline van Giel (1924-2003). Zij kregen twee muzikaal begaafde kinderen: de violist Johan Smits (1955-2001) en de gitariste Raphaella Smits (1957).
 • 1954 tot 1980
  Tekenleraar ‘portret- en figuurtekenen naar het leven’ aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst te Mechelen, op uitnodiging van de directeur, kunstschilder Ernest Albert.
 • 1958
  Selectie Prijs Rombaux. Bekomt op de Coopalwedstrijd voor Medaillekunst een reisbeurs voor Frankrijk (bezoekt o.a. grotten van Lascaux). Eerste solo tentoonstelling.
 • 1964 tot 1980
  Docent beeldhouwen aan de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas, op verzoek van de directeur, kunstschilder Karel Mechiels.
 • 1967, 1968
  Een bekroning van zijn portretkunst zijn de kinderportretten van Prins Filip (in 1967) en Prinses Astrid (in 1968), die beide begeleid door Prinses Paola bij hem thuis kwamen poseren.
 • 1968
  Italië, Ancona, Galleria Europa Art "Mostra Internationale d'Arte Grafica": medaglia e diploma d'onore.
 • 1972 tot 1977
  Voorzitter van de leraarsvereniging van de Academie van Mechelen. Hij was in dezelfde periode Lid van de Commissie Kunstonderwijs van de Vereniging van Steden en Gemeenten.
 • 1980 tot 1984
  Rijksinspecteur artistieke vakken voor het secundair en hoger kunstonderwijs. Een eervolle poging om ‘als rijksinspecteur - kunstenaar’ de kwaliteit van het kunstonderwijs in Vlaanderen te handhaven. Het werd een ongelijke strijd tegen de invloed van de gecommercialiseerde kunstwereld.
 • 1985
  Publicatie van het boek ‘Pleidooi voor het Kunstonderwijs’. Daarin bundelde René Smits zijn ervaring als kunstenaar, als leraar en als rijksinspecteur, weerspiegeld in zijn talrijke toespraken, openingsspeeches en brieven.
 • 1993
  Het werk van Rene Smits werd getoond in zo'n 120 tentoonstellingen, waarvan 20 solo-exposities. Na 1993 werden er verscheidene retrospectieven gerealiseerd.
 • 2010
  Op 24 maart 2010 overleed hij, net geen 85 jaar oud, in zijn woning te Kontich.